Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům
60 %

Bobková, Lenka; Holá, Mlada - Lesk královského majestátu ve středověku

Více informací k této knize najdete v detailu
Reprezentace krále, prezentace královské moci lidu, korunovační rituály, umění k oslavě krále a chápání královského majestátu je námětem rozsáhlého sborníku k nedožitým 85. narozeninám profesora Františka Kavky. Shromážděné práce se zabývají především obdobím vlády Lucemburků v Českých zemích, ale zastoupeny jsou i příspěvky o době přemyslovské a jagellonské, či články zabývající se volbou římských císařů nebo osudy francouzských králů.

Lenka Bobková a Mlada Holá sestavily práce 29 historiků včetně sebe do čtyř bloků: Panovník a jeho majestát, zabývající se královským majestátem doslovně; Reprezentace královské moci, v níž je pojednáno o králově reprezentaci formou mincí, úřadů a jejich úředníků či králem zřizovaných a financovaných klášterů; Vzdělání, umění a panovnický majestát, jež dokumentuje následky bohatých investic do umění; a Královský majestát pohledem literátů a vzdělanců, ukazující chápání královské moci dobovými historiky a následky těchto úvah dovedených až k magickým praktikám.

Úplně první stať je věnována životu Františka Kavky, jemuž je sborník dedikován. Opakování slova sborník je namístě, neboť kniha je opravdu souborem nenavazujících článků s obsáhlým poznámkovým aparátem. Z hlediska neodborného čtenáře je sborník spíše časopisem než knihou.

Lesk královského majestátu je neobyčejně rozsáhlý, nejen formátem a počtem stránek, ale i použitím malé velikosti písma. Text je doplněn černobílými fotografiemi a kresbami, zásadní umělecká díla jsou reprodukována ve dvou kvalitních, barevných přílohách. Některé partie jsou poněkud suchopárné, jiné, například o "šílenství" francouzského krále Karla VI., nepostrádají čtivost typickou pro bulvární témata (myšleno bez negativní konotace). Formát sborníku patrně omezí skupinu čtenářů na "širší odbornou veřejnost" a odvážné zájemce z řad nadšenců, kteří budou odměněni hlubším náhledem na vybraná témata, než by nalezli v konvenční knize.

Vydala Paseka v roce 2005.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 7. Z toho průměrné hodnocení: 1,57.