Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům

Kukal, Petr - Říkejme si přísloví

obálka knihy Kukal, Petr - Říkejme si přísloví
Název:Říkejme si přísloví
Autor grafiky:Kudličková, Jana
Nakladatelství:Portál
Počet stran:136
Rozměry:16×23cm
Jazyk:česky
Vazba:brožovaná
Doporučená cena:165,- Kč
Rok vydání:2005 (1. vydání)
Anotace:
Soubor čtyřveršových říkanek staví do nových, dětem pochopitelných souvislostí motivy jednoduchých známých českých přísloví. Smysl přísloví je v říkance někdy naznačen, jindy je čtyřverší postaveno na jednom motivu bez dalších konotací, které ho původně doprovázely. Teprve v další fázi práce s textem říkadla se děti s pomocí učitelek, rodičů či vychovatelů smyslu přísloví dobírají a hodnotí ho z hlediska dnešních etických norem. Práce s jedním příslovím zahrnuje vždy jednu dvojstranu knížky, která obsahuje přísloví, říkanku na dané téma a ilustraci, pokyny pro učitelky a vychovatele, tedy výklad přísloví a náměty pro rozhovor s dětmi. Každou dvojstranu uzavírají další podobná přísloví. Říkadla mají jednoduchou formu. Použit je výhradně sdružený rým, který si děti nejsnáze zapamatují a nejzřetelněji v jeho zvukové podobě rýmovou shodu zaznamenávají. Metrum je vhodné k recitaci, resp. rytmickému deklamování. Otázky k textu říkanky rozvíjejí dětské obrazné myšlení, vedou k přesnějšímu porozumění použitým výrazům, rozšiřují vědomosti dětí v oblastech jejich každodenního života.


Recenze knihy:
13.02.2006  Jana Rezková (100%): Kukal, Petr - Říkejme si přísloví

Diskuze k této knize:

Četli jste tuto knihu? Jak se Vám líbila?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 9. Z toho průměrné hodnocení: 1,33.