Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům
články

Reportáž: Memoria medii aevi - Paměť středověku

Z poměrně chladné středy 11. března 2009 učinilo nakladatelství Argo pravý svátek středověku. V luxusních prostorách Foesterovy síně fary u sv. Vojtěcha na Novém Městě v Praze uspořádalo představení edice Memoria medii aevi - Paměť středověku mapující autentické středověké prameny v češtině dosud nevydané nebo vydané v dobách tak dřevních, že jejich shánění vyžaduje známosti v nejednom antikvariátě. Edice si neklade malé cíle. Vedle literatury britských ostrovů a románských oblastí, či pramenů k dějinám křížových výprav se hodlá zajímat o literární a historické prameny oblastí, jejichž politické i kulturně-historické vazby k českému státu byly v minulosti velmi úzké (německé i slovanské oblasti Říše, Polsko, Pobaltí). To vše pak v úpravě pro běžného čtenáře, jak říkal náš dějepisář pro polovzdělance, který nerozumí latinsky, ba dokonce ani nedokáže vyjmenovat litevská knížata nebo saské kurfiřty.

První vlaštovkou bylo vydání kroniky Franků Řehoře z Tours - O boji králů a údělu spravedlivých. Loni v létě následovala zpráva o Dobytí Lisabonu a reconquistě Portugalska a nyní se pytel roztrhl hned s třemi tituly: Církevními dějinami národa Anglů Bedy Ctihodného, Kronikou Dětmara z Mersenburgu a dvěma knihami o Walesu z pera Geralta, hádejte odkud.

Kromě autenticky historického interiéru a zimy jako za oltářem, která se hodí jak k faře tak ke středověku nakladatelé připravili velice dobrá vína. Horké chvíle tak zažívala hlavně redaktorka edice Magdalena Toufalová, patrně si byla dobře vědoma, že přítomným překladatelům a autorům předmluv a doslovů nic neodpustila a mohli by jí to vrátit.

Vlastní předvedení pak bylo středověce polopatické a téměř až barokně spektakulární. Mezi hudebními vsuvkami Michaela Pospíšila a Ritornella dali Tereza Tuasingerová a Justin Svoboda přítomným okusit, zač byl toho ve středověku loket, formou dramatizovaného přednesu. A tak jsme s Bedou naslouchali o podivném případu zmrtvýchvstání, s Dětmarem a jeho bratrancem Wernerem jsme se účastnili nepříliš povedeného únosu šlechtičny, abychom nakonec s Geraltem naverbovali nějaké křižáky ve Walesu. Petru Šourkovi se povedl výběr i dramatizace, takže naladění diváci se po kratším váhání vcelku ochotně připojili k závěrečnému staroanglickému kánonu nejen o kukačce. Pokud bude edice Paměť středověku pokračovat tak, jak byla uvedena, o šťastnou budoucnost se bát věru nemusí.

Hosté shromáždění ve Foestrově síni
Hosté shromáždění ve Foestrově síni
Tereza Tuasingerová a Justin Svoboda ve slušivých hábitech
Tereza Tuasingerová a Justin Svoboda ve slušivých hábitech
Zatímco shromáždění ještě zpívají, nad programem už se smráká, herci a hudebníci odcházejí. Na snímku chybí jedině Michael Pospíšil, který se pohyboval příliš dramaticky, aby jej mé prochladlé prsty zachytily na snímku.
Zatímco shromáždění ještě zpívají, nad programem už se smráká, herci a hudebníci odcházejí. Na snímku chybí jedině Michael Pospíšil, který se pohyboval příliš dramaticky, aby jej mé prochladlé prsty zachytily na snímku.